Izjava o varstvu podatkov skupine uvex

Dobrodošli na naši spletni strani. Veseli nas, da se zanimate za naše podjetje. Mi – podjetje UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG in z njim povezana podjetja (v nadaljevanju skupaj označena kot »skupina uvex«) – zelo resno jemljemo varstvo vaših podatkov. Vaše podatke obdelujemo skladno z veljavnimi predpisi za varstvo osebnih podatkov, zlasti Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (EU GDPR) in izvedbenimi zakoni za posamezne države, ki veljajo za nas. S to izjavo o varstvu podatkov vas izčrpno obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani skupine uvex in vaših pravicah. Osebni podatki so tiste informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe. To vključuje zlasti ime, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in vaš IP-naslov. Anonimni podatki so na voljo, če jih ni mogoče povezati z uporabnikom.

1. Pristojna pisarna

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemčija
Tel: +49(0)911-9736-0
E-pošta: datenschutz@uvex.de
Spletna stran: www.uvex.de

2. Podatki za stik na področju varstva podatkov

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov za vsa podjetja skupine uvex s sedežem v Nemčiji so:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemčija
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-pošta: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Najprej vas želimo obvestiti o vaših pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te pravice so določene v členih 15–22 GDPR. To vključuje:

 • pravico do dostopa (15. člen GDPR),
 • pravico do izbrisa (17. člen GDPR),
 • pravico do popravka (16. člen GDPR),
 • pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR),
 • pravico do omejitve obdelave podatkov (18. člen GDPR),
 • pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov (21. člen GDPR).

Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na e-poštni naslov datenschutz@uvex.de.

Enako velja v primeru vprašanj glede obdelave podatkov v našem podjetju ali preklica podane privolitve. Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

4. Pravica do ugovora

V okviru pravice do ugovora upoštevajte naslednje:

Če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja, imate pravico, da lahko kadar koli ugovarjate tej obdelavi podatkov brez navedbe razlogov. To velja tudi za profiliranje, če je povezano z neposrednim oglaševanjem.

Če obdelavi za namene neposrednega oglaševanja ugovarjate, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za ta namen. Ugovor je brezplačen in se lahko vloži v poljubni obliki, po možnosti na naslov: datenschutz@uvex.de.

V primeru, da vaše podatke obdelujemo zaradi varovanja upravičenih interesov, lahko takšni obdelavi iz razlogov, ki izhajajo iz vaše specifične situacije, kadar koli ugovarjate; to velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določilih.

Vaših osebnih podatkov v tem primeru ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne, zaščite vredne razloge za obdelavo, ki pretehtajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali pa obdelava temelji na uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov.

5. Nameni in pravne podlage obdelave podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo določila evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov in morebitne druge veljavne predpise o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je opredeljena zlasti v 6. členu evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vaše podatke uporabljamo za sklepanje poslovnih odnosov, izpolnjevanje poslovnih in zakonskih obveznosti, izvajanje pogodbenega odnosa, ponujanje izdelkov in storitev ter krepitev odnosa s strankami, kamor spadajo tudi analize za marketinške namene in neposredno oglaševanje.

Vaša privolitev v obdelavo podatkov lahko pomeni tudi soglasje s pravnega vidika varstva podatkov. Pred dodelitvijo soglasja vas seznanimo z namenom obdelave podatkov in vašo pravico do preklica.

Če se soglasje nanaša tudi na obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov, vas bomo v soglasju s tem izrecno seznanili. Obdelava posebnih kategorij osebnih podatkov skladno z 9. členom evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov se izvaja samo v primeru, če je to potrebno skladno s pravnimi predpisi in ne obstaja noben razlog za predpostavko, da vaš interes, ki ga je treba zaščititi, pretehta za izključitev obdelave.

V določenih primerih se pri obdelavi vaših podatkov opiramo na utemeljen interes skladno s točko f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov. V tem primeru obdelujemo podatke samo, če to služi varovanju naših utemeljenih interesov oz. utemeljenih interesov tretjih oseb in ocenimo, da pri tem niste okrajšani za svoje interese, temeljne pravice in svoboščine.

6. Posredovanje tretjim osebam

Vaše podatke bomo posredovali tretjim osebam samo v okviru zakonskih predpisov ali ob ustreznem soglasju. V nasprotnem primeru podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen če smo zaradi obveznih pravnih predpisov k temu obvezani (npr. posredovanje zunanjim službam, kot so nadzorni organi ali organi pregona).

7. Prejemniki podatkov/kategorije prejemnikov

Znotraj našega podjetja zagotavljamo, da vaše podatke prejmejo samo osebe, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti. Znotraj skupine UVEX Group to zadeva naslednje družbe:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Posredovanje je lahko na primer potrebno, kadar se prek našega centralnega portala za prijave prijavljate na razpisano mesto v enem naših povezanih podjetij. Za namen analize naših internih postopkov in tehnične podpore podatke posredujemo družbi UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG. Poleg tega podatke za namene trženja in analize posredujemo zgoraj navedenih družbam. Pri tem ni mogoče izključiti, da so pri tem posredovani tudi osebni podatki.

V določenih primerih ponudniki storitev naše strokovne oddelke podpirajo pri izpolnjevanju njihovih nalog. Z vsemi ponudniki storitev je bil sklenjen ustrezen pogodbeni okvir za varstvo podatkov.

8. Posredovanje v tretjo državo/namen posredovanja v tretjo državo

Posredovanje v tretjo državo (zunaj Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora) se izvede samo, če je to potrebno za izvedbo nepogodbenih obveznosti oz. je to zakonsko predpisano ali smo za to prejeli soglasje.

Vaše osebne podatke posredujemo ponudnikom storitev in koncernom zunaj Evropskega gospodarskega prostora, med drugim v ZDA. Seznam orodij/ponudnikov storitev z vsemi navedbami lokacije obdelave lahko najdete v točki 16 "Uporabljena orodja".

Z vsemi ponudniki storitev je bil sklenjen ustrezen pogodbeni okvir za varstvo podatkov.

9. Trajanje hrambe podatkov

Vaše podatke hranimo, dokler jih potrebujemo za posamezen namen obdelave. Upoštevajte, da številni roki hrambe zahtevajo, da se vaši podatki shranjujejo (morajo shranjevati) dlje. Sem spadajo predvsem trgovskopravni in davčnopravni roki hrambe (npr. Trgovski zakonik, Zakon o pobiranju dajatev itd.). Če ne obstajajo dodatne obveznosti hrambe, se podatki po dosegu namena rutinsko izbrišejo.

Podatke lahko hranimo tudi, če ste nam za to podelili dovoljenje ali če pride do pravnih sporov in dokazni material uporabljamo v okviru zakonskih rokov zastaranja, ki lahko znašajo do trideset let; običajen rok zastaranja znaša tri leta.

10. Varen prenos vaših podatkov

Za zaščito podatkov, ki so shranjeni pri nas, pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom tretjih oseb uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. V sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki redno preverjamo varnostne ravni in jih prilagajamo glede na nove varnostne standarde.

Izmenjava podatkov z našo spletno stranjo vedno poteka v šifriranem stanju. Kot protokol za prenos za naš spletni nastop ponujamo HTTPS, vsakič ob uporabi aktualnih protokolov šifriranja.

Obstaja tudi možnost uporabe alternativnih komunikacijskih poti (npr. prek pošte).

11. Obveznost zagotovitve podatkov

Za sklepanje, izvajanje in zaključitev obligacijskega razmerja in z njim povezanih pogodbenih in zakonskih obveznosti potrebujemo različne osebne podatke. Isto velja za uporabo naše spletne strani in različnih funkcij, ki jih daje na voljo.

V določenih primerih je treba podatke zbirati oz. dati na razpolago tudi, ker tako narekujejo zakonski predpisi. Upoštevajte, da obdelava vašega povpraševanja ali izvedba osnovnega obligacijskega razmerja brez zagotovitve teh podatkov ni mogoča.

12. Kategorije, viri in izvor podatkov

Katere podatke obdelujemo, je odvisno od posameznega konteksta: Odvisno je, ali na primer oddate spletno naročilo ali vnesete povpraševanje v naš kontaktni obrazec, ali se prijavite na delovno mesto ali vložite reklamacijo.

Upoštevajte, da dajemo informacije za specifične situacije obdelave po potrebi na razpolago na primerno mesto tudi posebej; npr. ob nalaganju prijavne dokumentacije ali pri povpraševanju za stik.

12.1 Ob obisku naše spletne strani zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

 • Ime ponudnika internetnih storitev
 • Navedba o spletni strani, s katere ste nas obiskali (t. i. "napotitelj")
 • Uporabljena spletni brskalnik in operacijski sistem
 • IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev
 • Zahtevani podatki, prenesena količina podatkov, prenosi/izvoz datotek
 • Podatki prek spletnih strani, ki jih pri nas prikličete, vključno z datumom in časom

Ta obdelava podatkov je tehnično potrebna, da lahko vsebine naše internetne strani prenesemo v vaše končne naprave. Zato moramo za celotno posamezno sejo obvezno pridobiti in shraniti vaš IP-naslov. Enako velja za druge podatke, katerih obdelava je potrebna za pravilen prikaz naše internetne strani. Shranjevanje podatkov v t. i. dnevniških datotekah je namenjeno tudi za dodatno optimizacijo strani, zagotavljanje delovanja, zagotavljanje varnosti naših aplikacij in pravno zaščito (npr. zaznavanje in obramba pred napadi na naši internetni strani).

Pravna podlaga za to obdelavo podatkov in začasno shranjevanje podatkov je naš upravičen interes kot upravljavca spletne strani (čl. 6 odst. 1 toč. f EU-DS-GVO).

Trajanje shranjevanja podatkov je omejeno in brisanje se izvede takoj, ko podatki za namene obdelave niso več potrebni. V primeru zbiranja za pravilen prikaz naše internetne strani se to zgodi po zaključku seje. Pri shranjevanju podatkov v dnevniške datoteke se brisanje oz. anonimiziranje podatkov izvede po 31 dneh.

12.2 V okviru povpraševanja prek kontaktnega obrazca zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani najdete kontaktni obrazec, če želite vzpostaviti stik z nami v elektronski obliki. Če nam pišete prek kontaktnega obrazca, obdelamo vaše podatke, ki ste jih navedli v okviru kontaktnega obrazca za vzpostavitev stika in odgovarjanja na vaša vprašanja ter želje.

Prek kontaktnega obrazca pridobivamo naslednje podatke:

 • Vrsta povpraševanja
 • Ime, priimek
 • Podjetje in po potrebi Število sodelavcev
 • Naziv
 • E-poštni naslov
 • Telefonska številka
 • Vsebina povpraševanja

Tukaj se upošteva načelo izogiba in minimizaciji podatkov, tako da je treba navesti samo podatke, ki so nujno potrebni za stik z vami (obvezni podatki). Ti podatki vključujejo vrsto povpraševanja, vsebino povpraševanja, ime in priimek ter e-poštni naslov. Obvezni podatki so označeni z * (zvezdica).

Poleg tega je iz tehničnih razlogov in zaradi pravne zaščite nujno potrebna obdelava vašega IP-naslova. Za vse ostale podatke so na voljo izbirna polja in jih je mogoče navesti dodatno (npr. za bolj individualne odgovore na vaša vprašanja).

Za največjo možno zaščito in zaupnost vaših podatkov izvajamo določene varnostne ukrepe. Vaše povpraševanje se nam posreduje v šifrirani obliki.

Če se na nas obrnete prek e-pošte, bomo v e-pošti posredovane osebne podatke obdelovali samo za namen obdelave vašega povpraševanja. Če navedenih obrazcev ne uporabite za vzpostavitev stika z nami, podatkov ne bomo zbirali.

12.3 V okviru postopka registracije obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani dajemo uporabnikom možnost, da se registrirajo ob navedbi osebnih podatkov.

Pri tem zbiramo naslednje podatke:

 • Nagovor
 • Priimek, ime
 • Datum rojstva
 • Naslov za dostavo
 • Naslov za izdajo računa
 • Številka stranke
 • ID za DDV
 • Število zaposlenih
 • Podatki o osebi za stik
 • E-poštni naslov

Registracija je torej potrebna in mogoča za izpolnjevanje pogodbe (prek naše spletne trgovine) z vami ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, mogoč pa je tudi dostop kot gost.

Pri tem se upošteva načelo varčnosti podatkov in preprečevanja posredovanja prekomerne količine podatkov, saj so zgolj podatki, ki so nujno potrebni za registracijo označeni kot obvezno polje z zvezdico (*). Sem spadajo na primer e-poštni naslov ter geslo, vključno s ponovnim vnosom gesla.

V primeru naročila v naši spletni trgovini potrebujemo poleg tega še podatke glede naslova za izdajo računa (nagovor, ime, priimek, naslov). Če se naslov za dostavo in naslov za izdajo računa razlikujeta, je poleg tega treba dodatno navesti naslov za dostavo.

Ob registraciji na naši spletni strani se poleg tega shranijo še IP-naslov uporabnika, datum in čas registracije (tehnični osnovni podatki). S pritiskom gumba »Registriraj se« se strinjate z obdelavo svojih podatkov.

Prosimo, upoštevajte: Vaše geslo bomo shranili v šifrirani obliki. Zaposleni našega podjetja tega gesla torej ne morejo prebrati. Zato vam v primeru, da geslo pozabite, ne bodo mogli pomagati.

V tem primeru uporabite funkcijo »Pozabljeno geslo« in prek e-pošte boste prejeli samodejno ustvarjeno novo geslo. Noben zaposleni vas ni upravičen prek telefona ali pisno povprašati po vašem geslu. Zato nikoli nikomur ne razkrijte svojega gesla.

Po zaključku registracije se vaši podatki shranijo pri nas za uporabo s strani zavarovanih služb za stranke. Takoj ko se prijavite na naši spletni strani z e-naslovom kot uporabniškim imenom in z geslom, se ti podatki shranijo na naši spletni strani, da so na voljo za vaša dejanja (npr. za naročila v spletni trgovini). Izvedena naročila si lahko ogledate v arhivu naročil. Tukaj lahko navedete spremembe naslova za izdajo računa ali naslova za dostavo.

Registrirane osebe imajo možnost, da lahko same spreminjajo/popravljajo naslov za izdajo računa ali naslov za dostavo v arhivu naročil. Spremembe/popravke bo z veseljem izvedla tudi naša služba za stranka, če se obrnete nanjo. Seveda lahko svojo registracijo oz. svoj račun tudi znova umaknete oz. izbrišete. V ta namen se obrnite na našo službo za stranke.

12.4 V okviru glasil zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani se lahko prijavite na brezplačno glasilo.

V okviru prijave na glasilo se zberejo naslednji podatki:

 • Priimek, ime
 • Izbira »Prijava kot fizična oseba, poslovna stranka, trgovec«
 • E-poštni naslov
 • IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev
 • Podatki analize vgrajenega spletnega svetilnika (čas odpiranja glasila, odprte povezave)

E-poštni naslov, ki ga vnesete ob prijavi na glasilo, in vaše ime se uporabljata za pošiljanje personaliziranega glasila.

Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja posredovanja prekomerne količine podatkov, saj je kot obvezno polje označeno zgolj polje za e-poštni naslov. Iz tehničnih razlogov in razlogov pravne zaščite se ob prijavi na glasilo obdela tudi vaš naslov IP.

Za pošiljanje glasil prek e-pošte uporabljamo postopek dvojne potrditve prijave (tako imenovani »double opt-in«). To pomeni, da prejmete oglase prek e-pošte samo, če ste prej izrecno potrdili, da lahko aktiviramo storitev pošiljanja glasila. To storite tako, da s klikom na povezavo v e-poštnem sporočilu z obvestilom potrdite, da želite prejemati naše glasilo na svoj e-poštni naslov.

Od prejemanja glasila se lahko seveda kadar koli odjavite prek možnosti za odjavo v glasilu. Od prejemanja glasila se lahko kadar koli odjavite tudi na naši spletni strani.

V naša glasila je poleg tega vgrajen tako imenovani spletni svetilnik. Pri tem gre za majhno grafiko, ki je vgrajena neposredno v glasilo. S pomočjo spletnega svetilnika lahko statistično spremljamo doseg in uspeh glasila. Za izvedbo te ocene spletni svetilnik zbira naslednje podatke:

 • Čas odpiranja glasila
 • Povezave, odprta iz glasila

Spletni svetilnik uporabljamo za optimizacijo pošiljanja glasil in prilaganje vsebine glasila glede na interese uporabnika.

Če se strinjate s pošiljanjem glasila, velja vaše soglasje tudi za uporabo spletnega svetilnika. Ko se odjavite od prejemanja glasila prek povezave za odjavo ali naše spletne strani, se zbrišejo tudi podatki, ki smo jih zbrali s spletnim svetilnikom.

12.5 V spletnem blogu zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani dajemo registriranim uporabnikom možnost, da komentirajo naš blog in odgovarjajo na že obstoječe komentarje.

Pri tem se zbirajo naslednji podatki:

 • Komentar uporabnika
 • Čas komentiranja
 • Izbrano uporabniško ime ali ime
 • E-poštni naslov
 • IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev

V povezavi s tem želimo omeniti, da so komentarji pod našim blogom prikazani pod uporabniškim imenom, ki ga izbere uporabnik (psevdonimom), in da je prikazan tudi čas komentiranja.

Shranjevanje naslova IP pri tem služi pravni zaščiti skupine uvex, če bi kateri od komentarjev kršil pravice tretjih oseb ali bi bila objavljena nezakonita vsebina.

Osebnih podatkov, ki smo jih zbrali v okviru bloga, ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če tako zahtevajo pravni predpisi ali je to potrebno za uveljavljanje zahtevkov ali zaščito pravnih zahtevkov skupine uvex.

13. Plačilni sistemi (točka a, b prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov), preverjanje bonitete (točka f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov)

V naši spletni trgovini lahko plačate po računu, s kreditno kartico, prek storitve PayPal ali prek bremenitve računa (SEPA-bremenitev). V ta namen zbiramo ustrezne za plačilo relevantne podatke, da lahko izvedemo vaše naročilo in plačilo. Poleg tega iz tehničnih razlogov in razlogov pravne zaščite obdelamo tudi vaš IP-naslov.

Upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja zbiranja prekomerne količine podatkov, saj od vas zahtevamo zgolj podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo plačila in izvedbo pogodbe ali podatke, ki jih moramo zbrati skladno z zakonodajo.

Če teh podatkov ne bomo prejeli, bomo morali sklenitev pogodbe na žalost zavrniti, saj pogodbe v tem primeru ne bomo mogli izvajati.

Naš plačilni sistem uporablja kodiranje SSL za zaščiten prenos vaših podatkov.

Napotek glede plačila po računu: Če v naši spletni trgovini izberete plačilo po računu, izvedemo preverjanje bonitet. V ta namen preverimo bonitetne podatke pri Skupnosti za varstvo podatkov za splošno kreditno zavarovanje, različnih gospodarskih informacijskih službah in ustanovah za zavarovanje kredita, da ugotovimo morebitna bonitetna tveganja in tveganja izpada.

Napotek glede plačila s kreditno kartico: Kot je običajno za plačila s kreditno kartico, preverimo podatke o kreditni kartici.

Napotek glede plačila s sistemom PayPal: PayPal je podjetje družbe PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če uporabnik med postopkom naročila v naši spletni trgovini izbere možnost »PayPal«, se podatki uporabnika samodejno prenesejo v PayPal.

Z izbiro te plačilne možnosti uporabnik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, ki se posredujejo v PayPal, gre načeloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, naslov IP, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko in druge podatke, ki so potrebni za izvedbo plačila.

Za izvedbo nakupne pogodbe so potrebni tudi osebni podatki, ki so povezani s posamičnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov v sistemu PayPal si lahko ogledate na naslovu:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (za pravno stanje od 25. 5. 2018).

Napotek glede postopka bremenitve računa: Kot je običajno za plačilo z avtomatično bremenitvijo računa, zbiramo vaše podatke glede računa, da knjižimo znesek v breme vašega računa.

14. Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih

Za priklic odločitve ne uporabljamo nobenih povsem avtomatiziranih obdelovalnih procesov.

15. Tehnologije za oceno vašega uporabniškega vedenja na naši internetni strani (čl. 6 odst. 1 toč. a EU-DS-GVO)

Naša spletna stran na več mestih uporablja tehnologije za oceno vašega uporabniškega vedenja in optimizacijo internetne strani. V ta namen se uporabljajo piškotki, pozivi drugih ponudnikov in lokalno shranjevanje. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in ki jih shrani vaš brskalnik (lokalno na vašem trdem disku).

Te tehnologije uporabljamo samo po pridobitvi vašega soglasja (čl. 6 odst. 1 toč. a EU-DS-GVO). Na ta način lahko ustvarimo analizo glede tega, kako uporabniki uporabljajo naše spletne strani. Na ta način lahko vsebine spletne strani ustrezno oblikujemo glede na potrebe obiskovalcev. Poleg tega imamo s piškotki možnost merjenja učinkovitosti določenega oglasa in lahko njegovo umestitev izvedemo npr. glede na tematske interese uporabnikov.

Če ste v ta namen podali soglasje, ga lahko v prihodnosti kadar koli prekličete tako, da TUKAJ znova prikličete pasico soglasja in tam izvedete določeno nastavitev.

Za upravljanje različnih piškotkov in orodij, vgrajenih v tej spletni strani, uporabljamo Google Tag Manager.

Na naši spletni strani uporabljamo orodja in storitve, navedene v točki 14.1. Pravna podlaga za uporabo je vaše soglasje, ki ga podate prek pasice za soglasje, ki se prikaže ob prvem obisku naše spletne strani. Podrobnosti glede uporabljenih orodij in storitev najdete v naslednjih odstavkih.

Seveda lahko kadar koli prekličete svoje soglasje tako, da v svojem internetnem brskalniku shranjen piškotek za dovoljenje izbrišete ročno ali prek ustrezne programske opreme.
Našo internetno stran nato znova naložite ali kliknete gumb "Spremeni nastavitve varstva podatkov".

16. Uporabljena orodja

17. Povezave do drugih ponudnikov

Naša spletna stran vključuje – jasno prepoznavno – tudi povezave do spletnih nastopov drugih podjetij. Če so na voljo povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, na njihove vsebine nimamo vpliva. Zato za te vsebine ne moremo prevzeti jamstva in odgovornosti. Za vsebine teh strani je vselej odgovoren ponudnik ali upravljavec posamezne spletne strani.

Povezane strani so bile v času ustvarjanja povezave preverjene glede nepravilnosti in prepoznavnih pravnih kršitev. V času ustvarjanja povezave nezakonite vsebine niso bile prepoznane. Stalnega nadzorovanja vsebine povezanih strani brez konkretnih indicev pravne kršitve ni mogoče izvajati. V primeru ugotovitve pravnih kršitev se takšne povezave nemudoma odstranijo

18. Spletna ponudba za otroke

Osebe mlajše od 16 let nam brez dovoljenja skrbnikov ne smejo posredovati osebnih podatkov oz. podati privolitve. Starše in skrbnike želimo pozvati k aktivnemu opazovanju spletnih aktivnosti in interesov svojih otrok.

19. Povezave na družbenih omrežjih

Na naši spletni strani najdete povezave do storitev družbenih omrežij Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X in Instagram. Povezave do internetnih strani storitev družbenih omrežij prepoznate po ustreznem logotipu podjetja. Če sledite tem povezavam, boste podjetje skupine uvex group našli pri ustrezni storitvi družbenega omrežja. S klikom povezave storitve družbenega omrežja se vzpostavi povezava s strežniki storitve družbenega omrežja. S tem bo v strežnik storitve družbenega omrežja posredovan podatek, da ste obiskali našo spletno stran. Poleg tega so ponudniku storitve družbenega omrežja posredovani dodatni podatki. To so npr.:

 • naslov spletne strani z aktivirano povezavo,
 • datum in čas priklica spletne strani oz. aktivacije povezave,
 • informacije o uporabljenem brskalniku in operacijskem sistemu,
 • IP-naslov.

Če ste v trenutku aktivacije povezave že prijavljeni pri ustrezni storitvi družbenega omrežja, lahko morda ponudnik storitve družbenega omrežja iz posredovanih podatkov določi vaše uporabniško ime in morda celo vaše pravo ime ter te informacije dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu pri storitvi družbenega omrežja. To možnost dodelitve vašemu osebnemu uporabniškemu računu lahko izključite, če se predhodno odjavite iz svojega uporabniškega računa.

Strežniki storitve družbenega omrežja so v ZDA in drugih državah zunaj Evropske unije. Podatke lahko tako ponudnik storitve družbenega omrežja obdeluje tudi v državah zunaj Evropske unije. Upoštevajte, da morajo podjetja v teh državah upoštevati zakon o varstvu podatkov, ki splošne osebne podatke ne ščiti v enaki meri, kot je to primer v državah članicah Evropske unije.

Upoštevajte, da ne moremo vplivati na obseg, vrsto in namen obdelave podatkov s strani ponudnika storitve družbenega omrežja. Podrobnejše informacije glede uporabe vaših podatkov prek storitev družbenih omrežij, vgrajenih v našo spletno stran, najdete v pravilnikih o varstvu podatkov ustrezne storitve družbenih medijev.

20. Izjava o varstvu podatkov/napotki o varstvu podatkov v družbenih medijih

Skupina uvex se pojavlja v »družbenih medijih«, in sicer na portalih Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest in LinkedIn. Če imamo nadzor nad obdelavo vaših podatkov, zagotavljamo, da so upoštevane veljavne določbe o varstvu podatkov.

V nadaljevanju najdete najpomembnejše informacije o varstvu podatkov v povezavi z našimi nastopi.

20.1 Ime in naslov upravljavca

Upravljavec spletnih nastopov podjetja z vidika Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (EU GDPR) in drugih določb o varstvu podatkov je poleg skupine uvex

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Te platforme in njihove funkcije vendarle uporabljate na lastno odgovornost. To velja predvsem za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentarjev, deljenja, ocenjevanja).

Še vedno opozarjamo, da se lahko pri tem vaši podatki obdelujejo zunaj območja Evropske unije. Z vsemi ponudniki smo sklenili potrebno pogodbo o varstvu podatkov.

20.2 Namen in pravna podlaga

Sami imamo strani za oboževalce, da lahko komuniciramo z obiskovalci teh strani in jih na ta način obveščamo o svoji ponudbi.

Poleg tega zbiramo podatke v statistične namene, da lahko dodatno razvijamo in optimiziramo vsebine ter privlačneje oblikujemo svojo ponudbo. Podatke, ki jih potrebujemo za to (npr. skupno število priklicev strani, aktivnosti na straneh ter podatki in interakcije, ki jih na voljo dajo obiskovalci), pripravijo in nam jih posredujejo družbena omrežja. Na zbiranje in predstavitev nimamo nobenega vpliva.

Poleg tega ponudniki družbenih omrežij in skupina uvex vaše osebne podatke obdelujejo za namene tržnega raziskovanja in oglaševanja. Zato je mogoče na primer na podlagi vašega načina uporabe in interesov, ki izhajajo iz tega, izdelati uporabniške profile. Tako se lahko znotraj in zunaj platforme med drugim prikazujejo oglasi, ki ustrezajo vašim interesom. V ta namen se v vašem računalniku praviloma shranjujejo piškotki. Neodvisno od tega se lahko v vaših uporabniških profilih shranjujejo tudi podatki, ki se ne zbirajo neposredno na vaših napravah. Shranjevanje in analiza se izvedeta tudi na več napravah, kar med drugim velja, če ste registrirani kot član in prijavljeni v posamezni platformi.

Razen tega ne zbiramo in obdelujemo nobenih osebnih podatkov.

Obdelava vaših osebnih podatkov s strani skupine uvex se izvede na podlagi našega zakonitega interesa do učinkovitih informacij in komunikacije skladno s točko f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.

Če vas prosimo za privolitev v obdelavo podatkov, to pomeni, da če privolite s potrditvijo gumba ali podobnega (privolitev), je to pravna podlaga za obdelavo podatkov skladno s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena in 7. člena GDPR.

20.3 Vaše pravice/možnost do ugovora

Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da omrežje prek našega nastopa zbira podatke o vas in jih poveže z vašimi shranjenimi podatki o članstvu pri posameznem omrežju,

 • se pred obiskom naše strani za oboževalce na posameznem omrežju odjavite,
 • izbrišite piškotke, ki so shranjeni v napravi, in
 • zaprite brskalnik ter ga na novo odprite.

Po vnovični prijavi vas omrežje znova prepozna kot določenega uporabnika.

Za več podrobnosti o posameznih obdelavah in možnostih ugovora (zavrnitve), si oglejte podatke na naslednjih povezavah:

 • Facebook:

Izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zavrnitev: https://www.facebook.com/settings?tab=ads in https://www.youronlinechoices.com/sl/

 • Instagram:

Izjava o varstvu podatkov: https://help.instagram.com/519522125107875

Zavrnitev: https://thenai.org/opt-out in http://www.youronlinechoices.com/sl/

 • YouTube:

Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy

Zavrnitev: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=si in http://www.youronlinechoices.com/sl/

 • Xing:

Izjava o varstvu podatkov: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Zavrnitev: http://www.youronlinechoices.com/sl/

 • Pinterest:

Izjava o varstvu podatkov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/

Zavrnitev: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Izjava o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zavrnitev: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy in http://www.youronlinechoices.com/sl/

Na splošno imate naslednje pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov:

pravica do dostopa; pravica do popravka; pravica do izbrisa; pravica do omejitve obdelave; pravica do ugovora; pravica do prenosljivosti podatkov; pravica do vložitve pritožbe zaradi nezakonite obdelave vaših osebnih podatkov pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

Ko pa skupina uvex nima polnega dostopa do vaših osebnih podatkov, se morate za uveljavljanje pravic obrniti neposredno na ponudnika družbenega omrežja, saj ima slednji dostop do osebnih podatkov o svojih uporabnikih in lahko sprejme ustrezne ukrepe ter posreduje informacije.

Če vendarle potrebujete pomoč, vas bomo seveda poskusili podpreti. Obrnite se na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, kot je navedeno zgoraj. Napotki o avtorskih pravicah in avtorskih pravicah v umetnosti.

Če želite na našem nastopu objaviti slike, besedila, načrte, videoposnetke, glasbo ipd., morate vedeti, da s tem morda odstopate vse pravice uporabe omrežju, kar lahko za vas pomeni pravne posledice, če sami niste avtor oz. imetnik pravic.