Izjava o varstvu podatkov skupine uvex

Dobrodošli na naši spletni strani. Veseli nas, da se zanimate za naše podjetje. Mi – podjetje UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG in z njim povezana podjetja (v nadaljevanju skupaj označena kot »skupina uvex«) – zelo resno jemljemo varstvo vaših podatkov. Vaše podatke obdelujemo skladno z veljavnimi predpisi za varstvo osebnih podatkov, zlasti Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (EU GDPR) in izvedbenimi zakoni za posamezne države, ki veljajo za nas. S to izjavo o varstvu podatkov vas izčrpno obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani skupine uvex in vaših pravicah. Osebni podatki so tiste informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe. To vključuje zlasti ime, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in vaš IP-naslov. Anonimni podatki so na voljo, če jih ni mogoče povezati z uporabnikom.

1. Pristojna pisarna

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemčija
Tel: +49(0)911-9736-0
E-pošta: datenschutz@uvex.de
Spletna stran: www.uvex.de

2. Podatki za stik na področju varstva podatkov

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov za vsa podjetja skupine uvex s sedežem v Nemčiji so:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemčija
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-pošta: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Najprej vas želimo obvestiti o vaših pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te pravice so določene v členih 15–22 GDPR. To vključuje:

 • pravico do dostopa (15. člen GDPR),
 • pravico do izbrisa (17. člen GDPR),
 • pravico do popravka (16. člen GDPR),
 • pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR),
 • pravico do omejitve obdelave podatkov (18. člen GDPR),
 • pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov (21. člen GDPR).

Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na e-poštni naslov datenschutz@uvex.de.

Enako velja v primeru vprašanj glede obdelave podatkov v našem podjetju ali preklica podane privolitve. Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

4. Pravica do ugovora

V okviru pravice do ugovora upoštevajte naslednje:

Če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja, imate pravico, da lahko kadar koli ugovarjate tej obdelavi podatkov brez navedbe razlogov. To velja tudi za profiliranje, če je povezano z neposrednim oglaševanjem.

Če obdelavi za namene neposrednega oglaševanja ugovarjate, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za ta namen. Ugovor je brezplačen in se lahko vloži v poljubni obliki, po možnosti na naslov: datenschutz@uvex.de.

V primeru, da vaše podatke obdelujemo zaradi varovanja upravičenih interesov, lahko takšni obdelavi iz razlogov, ki izhajajo iz vaše specifične situacije, kadar koli ugovarjate; to velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določilih.

Vaših osebnih podatkov v tem primeru ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne, zaščite vredne razloge za obdelavo, ki pretehtajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali pa obdelava temelji na uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov.

5. Nameni in pravne podlage obdelave podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo določila evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov in morebitne druge veljavne predpise o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je opredeljena zlasti v 6. členu evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vaše podatke uporabljamo za sklepanje poslovnih odnosov, izpolnjevanje poslovnih in zakonskih obveznosti, izvajanje pogodbenega odnosa, ponujanje izdelkov in storitev ter krepitev odnosa s strankami, kamor spadajo tudi analize za marketinške namene in neposredno oglaševanje.

Vaša privolitev v obdelavo podatkov lahko pomeni tudi soglasje s pravnega vidika varstva podatkov. Pred dodelitvijo soglasja vas seznanimo z namenom obdelave podatkov in vašo pravico do preklica.

Če se soglasje nanaša tudi na obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov, vas bomo v soglasju s tem izrecno seznanili. Obdelava posebnih kategorij osebnih podatkov skladno z 9. členom evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov se izvaja samo v primeru, če je to potrebno skladno s pravnimi predpisi in ne obstaja noben razlog za predpostavko, da vaš interes, ki ga je treba zaščititi, pretehta za izključitev obdelave.

V določenih primerih se pri obdelavi vaših podatkov opiramo na utemeljen interes skladno s točko f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov. V tem primeru obdelujemo podatke samo, če to služi varovanju naših utemeljenih interesov oz. utemeljenih interesov tretjih oseb in ocenimo, da pri tem niste okrajšani za svoje interese, temeljne pravice in svoboščine.

6. Posredovanje tretjim osebam

Vaše podatke bomo posredovali tretjim osebam samo v okviru zakonskih predpisov ali ob ustreznem soglasju. V nasprotnem primeru podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen če smo zaradi obveznih pravnih predpisov k temu obvezani (npr. posredovanje zunanjim službam, kot so nadzorni organi ali organi pregona).

7. Prejemniki podatkov/kategorije prejemnikov

Znotraj podjetja zagotavljamo, da vaše podatke prejmejo samo tiste osebe, ki podatke potrebujejo zaradi izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti.

V posameznih primerih bomo morda morali vaše podatke posredovati tudi povezanim podjetjem, npr. če se prej našega centralnega prijavnega portala prijavite na delovno mesto, ki ga razpisuje povezano podjetje.

V določenih primerih naše strokovne oddelke pri izpolnjevanju njihovih nalog podpirajo ponudniki storitev. Z vsemi ponudniki storitev smo podpisali potreben sporazum o varstvu podatkov.

8. Posredovanje v tretjo državo/namen posredovanja v tretjo državo

Posredovanje podatkov v tretje države (zunaj Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora) se izvede samo, če je to potrebno za izvedbo obligacijskega razmerja ali zakonsko predpisano ali če imamo vaše soglasje.

Vaše osebne podatke posredujemo ponudnikom storitev in konkurenčnim podjetjem zunaj Evropskega gospodarskega prostora, in sicer v Švico in ZDA.

Z vsemi ponudniki storitev smo sklenili potrebno pogodbo o varstvu podatkov.

9. Trajanje hrambe podatkov

Vaše podatke hranimo, dokler jih potrebujemo za posamezen namen obdelave. Upoštevajte, da številni roki hrambe zahtevajo, da se vaši podatki shranjujejo (morajo shranjevati) dlje. Sem spadajo predvsem trgovskopravni in davčnopravni roki hrambe (npr. Trgovski zakonik, Zakon o pobiranju dajatev itd.). Če ne obstajajo dodatne obveznosti hrambe, se podatki po dosegu namena rutinsko izbrišejo.

Podatke lahko hranimo tudi, če ste nam za to podelili dovoljenje ali če pride do pravnih sporov in dokazni material uporabljamo v okviru zakonskih rokov zastaranja, ki lahko znašajo do trideset let; običajen rok zastaranja znaša tri leta.

10. Varen prenos vaših podatkov

Za zaščito podatkov, ki so shranjeni pri nas, pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom tretjih oseb uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. V sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki redno preverjamo varnostne ravni in jih prilagajamo glede na nove varnostne standarde.

Izmenjava podatkov z našo spletno stranjo vedno poteka v šifriranem stanju. Kot protokol za prenos za naš spletni nastop ponujamo HTTPS, vsakič ob uporabi aktualnih protokolov šifriranja.

Poleg tega našim uporabnikom v okviru kontaktnih obrazcev in prijav na delovno mesto ponujamo šifriranje vsebine.

Obstaja tudi možnost uporabe alternativnih komunikacijskih poti (npr. prek pošte).

11. Obveznost zagotovitve podatkov

Za sklepanje, izvajanje in zaključitev obligacijskega razmerja in z njim povezanih pogodbenih in zakonskih obveznosti potrebujemo različne osebne podatke. Isto velja za uporabo naše spletne strani in različnih funkcij, ki jih daje na voljo.

V določenih primerih je treba podatke zbirati oz. dati na razpolago tudi, ker tako narekujejo zakonski predpisi. Upoštevajte, da obdelava vašega povpraševanja ali izvedba osnovnega obligacijskega razmerja brez zagotovitve teh podatkov ni mogoča.

12. Kategorije, viri in izvor podatkov

Katere podatke obdelujemo, je odvisno od posameznega konteksta: Odvisno je, ali na primer oddate spletno naročilo ali vnesete povpraševanje v naš kontaktni obrazec, ali se prijavite na delovno mesto ali vložite reklamacijo.

Upoštevajte, da dajemo informacije za specifične situacije obdelave po potrebi na razpolago na primerno mesto tudi posebej; npr. ob nalaganju prijavne dokumentacije ali pri povpraševanju za stik.

a) Ob obisku naše spletne strani zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

 • Ime ponudnika internetnih storitev
 • Podatke o spletni strani, s katere nas obiščete (t. i. »posrednik«)
 • Uporabljeni spletni brskalnik in operacijski sistem
 • IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev
 • Zahtevane datoteke, prenesena količina podatkov, prenosi/izvozi datotek
 • Navedbe o spletnih straneh, ki jih pri nas odprete, vklj. z datumom in časom
 • Zaradi zagotavljanja tehnične varnosti (zlasti za zaščito pred poskusi napadov na naš spletni strežnik) se ti podatki hranijo skladno s točko f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov.

b) V okviru povpraševanja prek kontaktnega obrazca zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani je na voljo kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabite za elektronsko vzpostavitev stika. Če nam pišete prek kontaktnega obrazca, bomo obdelali vaše v okviru kontaktnega obrazca navedene podatke z namenom vzpostavitve stika in odgovora na vaša vprašanja in želje.

Prek kontaktnega obrazca pridobimo naslednje podatke:

 • Vrsta povpraševanja
 • Vsebina povpraševanja
 • Podjetje in po potrebi število zaposlenih
 • Nagovor
 • Priimek, ime
 • Podatki za stik

Pri tem upoštevamo načelo varčnega ravnanja s podatki in preprečevanja posredovanja prekomerne količine podatkov, zato od vas zahtevamo zgolj podatke, ki jih nujno potrebujemo za vzpostavitev stika z vami (obvezne podatke). Sem spadajo vrsta povpraševanja, vsebina povpraševanja, priimek in ime ter vaš e-naslov. Ti obvezni podatki so označeni z * (zvezdico).

Poleg tega iz tehničnih razlogov in razlogov pravne zaščite obdelamo tudi vaš IP-naslov. Vsi ostali podatki so prostovoljni in jih lahko vnesete po želji (npr. da lahko natančneje odgovorimo na vaše vprašanje).

Da bi kar najbolje poskrbeli za varnost in zasebnost vaših podatkov, izvajamo določene varnostne ukrepe. Vaše povpraševanje prejmemo v šifrirani obliki.

Če se na nas obrnete prek e-pošte, bomo v sporočilu vsebovane osebne podatke uporabili zgolj za namen obdelave vašega povpraševanja. Če ponujenih obrazcev za vzpostavitev stika ne uporabite, ne pride do nikakršnega zbiranja podatkov.

c) V okviru postopka registracije obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani dajemo uporabnikom možnost, da se registrirajo ob navedbi osebnih podatkov.

Pri tem zbiramo naslednje podatke:

 • Nagovor
 • Priimek, ime
 • Datum rojstva
 • Naslov za dostavo
 • Naslov za izdajo računa
 • Številka stranke
 • ID za DDV
 • Število zaposlenih
 • Podatki o osebi za stik
 • E-poštni naslov

Registracija je torej potrebna in mogoča za izpolnjevanje pogodbe (prek naše spletne trgovine) z vami ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, mogoč pa je tudi dostop kot gost.

Pri tem se upošteva načelo varčnosti podatkov in preprečevanja posredovanja prekomerne količine podatkov, saj so zgolj podatki, ki so nujno potrebni za registracijo označeni kot obvezno polje z zvezdico (*). Sem spadajo na primer e-poštni naslov ter geslo, vključno s ponovnim vnosom gesla.

V primeru naročila v naši spletni trgovini potrebujemo poleg tega še podatke glede naslova za izdajo računa (nagovor, ime, priimek, naslov). Če se naslov za dostavo in naslov za izdajo računa razlikujeta, je poleg tega treba dodatno navesti naslov za dostavo.

Ob registraciji na naši spletni strani se poleg tega shranijo še IP-naslov uporabnika, datum in čas registracije (tehnični osnovni podatki). S pritiskom gumba »Registriraj se« se strinjate z obdelavo svojih podatkov.

Prosimo, upoštevajte: Vaše geslo bomo shranili v šifrirani obliki. Zaposleni našega podjetja tega gesla torej ne morejo prebrati. Zato vam v primeru, da geslo pozabite, ne bodo mogli pomagati.

V tem primeru uporabite funkcijo »Pozabljeno geslo« in prek e-pošte boste prejeli samodejno ustvarjeno novo geslo. Noben zaposleni vas ni upravičen prek telefona ali pisno povprašati po vašem geslu. Zato nikoli nikomur ne razkrijte svojega gesla.

Po zaključku registracije se vaši podatki shranijo pri nas za uporabo s strani zavarovanih služb za stranke. Takoj ko se prijavite na naši spletni strani z e-naslovom kot uporabniškim imenom in z geslom, se ti podatki shranijo na naši spletni strani, da so na voljo za vaša dejanja (npr. za naročila v spletni trgovini). Izvedena naročila si lahko ogledate v arhivu naročil. Tukaj lahko navedete spremembe naslova za izdajo računa ali naslova za dostavo.

Registrirane osebe imajo možnost, da lahko same spreminjajo/popravljajo naslov za izdajo računa ali naslov za dostavo v arhivu naročil. Spremembe/popravke bo z veseljem izvedla tudi naša služba za stranka, če se obrnete nanjo. Seveda lahko svojo registracijo oz. svoj račun tudi znova umaknete oz. izbrišete. V ta namen se obrnite na našo službo za stranke.

d) Registracija prek Facebook Connect

Namesto direktne registracije na naši spletni strani se lahko registrirate s Facebook Connect. Ponudnik te storitve je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska.

Če se odločite za registracijo s Facebook Connect in kliknete gumb »Prijavi se prek Facebooka« / »Poveži se prek Facebooka«, boste samodejno preusmerjeni na platformo Facebook. Tam se lahko prijavite s svojimi uporabniškimi podatki. Tako bo se bo vaš profil Facebook povezal z našo spletno stranjo oz. našimi storitvami. S to povezavo dobimo dostop do vaših podatkov, shranjenih na Facebooku. To so predvsem:

 • Tehnični identifikator (Facebook ID)
 • Naslovna slika
 • Polno ime
 • Starost
 • Povezava do profila
 • Spol
 • Časovni pas
 • Uporabljeni jezik
 • Profilna slika
 • Časovni žig zadnje posodobitve profila
 • Status verifikacije
 • E-poštni naslov

Vir: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Izmed teh podatkov za ustvarjanje, zagotovitev in personalizacijo vašega računa uporabimo naslednje podatke:

 • Ime
 • Priimek
 • E-poštni naslov
 • Tehnični identifikator (Facebook ID)

Več informacij je na voljo v Facebookovih pogojih uporabe in Facebookovih določilih v zvezi z varstvom podatkov. Te najdete na naslovu: https://sl-si.facebook.com/about/privacy in https://www.facebook.com/legal/terms/.

S ponudnikom je bila sklenjena pogodba o varstvu podatkov.

e) Pri prijavah na delovno mesto prek spleta zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Zahvaljujemo se za vaše zanimanje za delo v skupini uvex. Zavedamo se pomembnosti vaših podatkov in bomo podatke, pridobljene od vas prek prijavnega obrazca, obdelovali zgolj za namene učinkovite in pravilne izvedbe prijavnega postopka in za vzpostavitev stika v okviru prijavnega postopka. Brez vašega soglasja vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

V prijavni obrazec boste morali vnesti osebne podatke. Pri tem se zbirajo naslednji podatki:

 • Nagovor
 • Naziv
 • Priimek, ime
 • Naslov
 • Podatki za stik
 • Datum rojstva
 • Želeno delovno mesto oz. dejavnost
 • Prijavni video (če je želen)
 • Poljubna vsebina
 • Razpoložljivost
 • Navedba, kako ste postali pozorni na skupino uvex
 • Dokumenti, ki jih naložite prek portala (npr. motivacijsko pismo, življenjepis)
 • Poleg tega uporabljamo podatke, ki jih pridobimo iz javno dostopnih virov (npr. poslovnih omrežij).

Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja prekomerne količine podatkov, saj od vas želimo samo podatke, ki jih potrebujemo za celovito preverjanje vaše prijavne dokumentacije (obvezne podatke). Sem spadajo: Nagovor, ime in priimek, kontaktni podatki, želeno delovno mesto oz. dejavnost, navedba, kako ste postali pozorni na skupino uvex, kot tudi motivacijsko pismo in življenjepis. Ti obvezni podatki so označeni z * (zvezdico). Poleg tega iz tehničnih razlogov in razlogov pravne zaščite obdelamo tudi vaš IP-naslov.

Brez teh podatkov na žalost ne bomo mogli pregledati vaše prijavne dokumentacije, saj naš sistem za sprejemanje prijav v tem primeru ne omogoča nalaganja prijavne dokumentacije. Seveda imate možnost v prijavni obrazec navesti prostovoljne podatke.

Da bi kar najbolje poskrbeli za varnost in zasebnost vaših podatkov, izvajamo določene varnostne ukrepe. Naš sistem za zbiranje prijav šifrira vašo prijavno dokumentacijo in jo prenese na nas.

Vaše podatke hranimo v zgoraj omenjene namene, dokler ni prijavni postopek zaključen in ustrezni roki pretečejo – to se zgodi najpozneje šest mesecev po prejemu odločbe. Vaše podatke pa lahko po vaši želji hranimo tudi dlje in jih obravnavamo v primeru nadaljnjih prostih delovnih mest.

Za to potrebujemo vaše soglasje, ki nam ga lahko podelite tako, da označite ustrezno polje, medtem ko nalagate svojo prijavno dokumentacijo. V tem primeru vaše podatke hranimo 12 mesecev. Svoje soglasje lahko seveda kadar koli brez navedbe razlogov z učinkom za prihodnost umaknete, tako da pokličete na telefonsko številko +49 (0)911/9736 1573, pišete na e-poštni naslov recruiting@uvex.de ali poštni naslov UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Deutschland.

f) Pri spletnih prijavah na delovno mesto prek omrežja Xing poleg tega obdelujemo naslednje podatke:

Alternativno imate poleg uporabe našega spletnega portala za prijavo na delovno mesto in direktne prijave prek e-pošte ali pošte možnost, da se pri nas prijavite pred družbenega omrežja Xing s profilom, shranjenim v tem omrežju.

Ob uporabi te možnosti obdelujemo podatke, kot je navedeno v poglavju 12.e:

Upoštevajte, da družbeno omrežje Xing pri tem za lastne interese obdeluje še dodatne podatke. Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani omrežja Xing ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov omrežja Xing, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) V okviru glasil zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani se lahko prijavite na brezplačno glasilo.

V okviru prijave na glasilo se zberejo naslednji podatki:

 • Priimek, ime
 • Izbira »Prijava kot fizična oseba, poslovna stranka, trgovec«
 • E-poštni naslov
 • IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev
 • Podatki analize vgrajenega spletnega svetilnika (čas odpiranja glasila, odprte povezave)

E-poštni naslov, ki ga vnesete ob prijavi na glasilo, in vaše ime se uporabljata za pošiljanje personaliziranega glasila.

Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja posredovanja prekomerne količine podatkov, saj je kot obvezno polje označeno zgolj polje za e-poštni naslov. Iz tehničnih razlogov in razlogov pravne zaščite se ob prijavi na glasilo obdela tudi vaš naslov IP.

Za pošiljanje glasil prek e-pošte uporabljamo postopek dvojne potrditve prijave (tako imenovani »double opt-in«). To pomeni, da prejmete oglase prek e-pošte samo, če ste prej izrecno potrdili, da lahko aktiviramo storitev pošiljanja glasila. To storite tako, da s klikom na povezavo v e-poštnem sporočilu z obvestilom potrdite, da želite prejemati naše glasilo na svoj e-poštni naslov.

Od prejemanja glasila se lahko seveda kadar koli odjavite prek možnosti za odjavo v glasilu. Od prejemanja glasila se lahko kadar koli odjavite tudi na naši spletni strani.

V naša glasila je poleg tega vgrajen tako imenovani spletni svetilnik. Pri tem gre za majhno grafiko, ki je vgrajena neposredno v glasilo. S pomočjo spletnega svetilnika lahko statistično spremljamo doseg in uspeh glasila. Za izvedbo te ocene spletni svetilnik zbira naslednje podatke:

 • Čas odpiranja glasila
 • Povezave, odprta iz glasila

Spletni svetilnik uporabljamo za optimizacijo pošiljanja glasil in prilaganje vsebine glasila glede na interese uporabnika.

Če se strinjate s pošiljanjem glasila, velja vaše soglasje tudi za uporabo spletnega svetilnika. Ko se odjavite od prejemanja glasila prek povezave za odjavo ali naše spletne strani, se zbrišejo tudi podatki, ki smo jih zbrali s spletnim svetilnikom.

h) V spletnem blogu zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

Na naši spletni strani dajemo registriranim uporabnikom možnost, da komentirajo naš blog in odgovarjajo na že obstoječe komentarje.

Pri tem se zbirajo naslednji podatki:

 • Komentar uporabnika
 • Čas komentiranja
 • Izbrano uporabniško ime ali ime
 • E-poštni naslov
 • IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev

V povezavi s tem želimo omeniti, da so komentarji pod našim blogom prikazani pod uporabniškim imenom, ki ga izbere uporabnik (psevdonimom), in da je prikazan tudi čas komentiranja.

Shranjevanje naslova IP pri tem služi pravni zaščiti skupine uvex, če bi kateri od komentarjev kršil pravice tretjih oseb ali bi bila objavljena nezakonita vsebina.

Osebnih podatkov, ki smo jih zbrali v okviru bloga, ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če tako zahtevajo pravni predpisi ali je to potrebno za uveljavljanje zahtevkov ali zaščito pravnih zahtevkov skupine uvex.

13. Plačilni sistemi (točka a, b prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov), preverjanje bonitete (točka f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov)

V naši spletni trgovini lahko plačate po računu, s kreditno kartico, prek storitve PayPal ali prek bremenitve računa (SEPA-bremenitev). V ta namen zbiramo ustrezne za plačilo relevantne podatke, da lahko izvedemo vaše naročilo in plačilo. Poleg tega iz tehničnih razlogov in razlogov pravne zaščite obdelamo tudi vaš IP-naslov.

Upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja zbiranja prekomerne količine podatkov, saj od vas zahtevamo zgolj podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo plačila in izvedbo pogodbe ali podatke, ki jih moramo zbrati skladno z zakonodajo.

Če teh podatkov ne bomo prejeli, bomo morali sklenitev pogodbe na žalost zavrniti, saj pogodbe v tem primeru ne bomo mogli izvajati.

Naš plačilni sistem uporablja kodiranje SSL za zaščiten prenos vaših podatkov.

Napotek glede plačila po računu: Če v naši spletni trgovini izberete plačilo po računu, izvedemo preverjanje bonitet. V ta namen preverimo bonitetne podatke pri Skupnosti za varstvo podatkov za splošno kreditno zavarovanje, različnih gospodarskih informacijskih službah in ustanovah za zavarovanje kredita, da ugotovimo morebitna bonitetna tveganja in tveganja izpada.

Napotek glede plačila s kreditno kartico: Kot je običajno za plačila s kreditno kartico, preverimo podatke o kreditni kartici.

Napotek glede plačila s sistemom PayPal: PayPal je podjetje družbe PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če uporabnik med postopkom naročila v naši spletni trgovini izbere možnost »PayPal«, se podatki uporabnika samodejno prenesejo v PayPal.

Z izbiro te plačilne možnosti uporabnik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, ki se posredujejo v PayPal, gre načeloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, naslov IP, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko in druge podatke, ki so potrebni za izvedbo plačila.

Za izvedbo nakupne pogodbe so potrebni tudi osebni podatki, ki so povezani s posamičnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov v sistemu PayPal si lahko ogledate na naslovu:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (za pravno stanje od 25. 5. 2018).

Napotek glede postopka bremenitve računa: Kot je običajno za plačilo z avtomatično bremenitvijo računa, zbiramo vaše podatke glede računa, da knjižimo znesek v breme vašega računa.

14. Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih

Za priklic odločitve ne uporabljamo nobenih povsem avtomatiziranih obdelovalnih procesov.

15. Piškotki (točka f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Naša spletna stran na več mestih uporablja tako imenovane piškotke. Piškotki so namenjeni temu, da je naša ponudba uporabniku prijaznejša, učinkovitejša in varnejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se odložijo na vaš računalnik in jih vaš brskalnik shrani (lokalno na vašem trdem disku).

Zaradi varovanja naših upravičenih interesov (točka f prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov) uporabljamo piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani in zagotavljanje njene funkcionalnosti. Poleg tega zaradi varovanja naših upravičenih interesov uporabljamo tudi piškotke, s pomočjo katerih na podlagi standardnega jezika vašega spletnega brskalnika in naslova IP prikažemo našo spletno stran v za vas ustreznem jeziku.

Ti piškotki se glede na namen trajno – tudi po koncu seje – shranijo (t. i. trajni piškotki, npr. opt-out) ali pa se izbrišejo, ko brskalnik zaključi delo (t. i. sejni piškotki – ti so veljavni samo za eno sejo brskalnika).

Z vašim dovoljenjem poleg tega uporabljamo še druge piškotke. Ti piškotki omogočajo analizo tega, kako uporabniki uporabljajo naše spletne strani. Na podlagi tega lahko vsebino spletne strani prilagodimo glede na potrebe obiskovalcev. Poleg tega nam piškotki omogočajo, da izmerimo učinkovitost določenega prikaza in ga tematsko umestimo glede na potrebe uporabnikov. Pravna podlaga za to je vaše soglasje (točka a prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Svoje podano soglasje lahko seveda kadar koli prekličete brez navedbe razloga prek funkcije opt-out skladno s točko 13.2.

Za krmiljenje piškotkov in orodij, vgrajenih v to spletno stran, uporabljamo Google Tag Manager podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«). Google Tag Manager je namenjen upravljanju in uporabi oznak spletne strani prek vmesnika. Pri tem Google Tag Manager zgolj uvaja oznake, uporabljene na spletni strani, in sam ne zbira nobenih osebnih podatkov. Google Tag Manager tudi ne prenaša sam piškotkov na končne naprave. Vendar pa Google Tag Manager nima vpliva na to, ali piškotki, ki jih upravlja, sami nastavljajo piškotke. Če pride na ravni domene ali piškotkov do deaktivacije, se ta ohrani za vse sledilne oznake, ki jih uvaja Google Tag Manager.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejema piškotke. Piškotke lahko na svoji končni napravi seveda tudi ročno onemogočite, omejite ali izbrišete v nastavitvah svojega brskalnika ali programske opreme.

Prosimo, upoštevajte: Če boste onemogočili piškotke, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne strani.

16. Ustvarjanje uporabniških profilov oz. uporaba piškotkov, ki niso zgolj funkcionalni (točka a 1. odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Na naši spletni strani uporabljamo v nadaljevanju omenjena orodja in storitve. Pravna podlaga za uporabo je vaše soglasje, ki ga podelite prek pasice s soglasjem, ki se prikaže ob prvem obisku naše spletne strani. Podrobnosti o uporabljenih orodjih in storitvah so navedene v nadaljevanju.

Svoje soglasje lahko seveda kadar koli umaknete, tako da piškotek opt-in, ki je shranjen v vašem brskalniku, ročno ali z uporabo ustrezne programske opreme izbrišete in našo spletno stran nato znova naložite ali pa kliknete povezavo opt-in, navedeno v opisih orodij.

a) Uporaba Facebookove ciljne skupine po meri (piškotek za sledenje ravnanja obiskovalcev)

Ta spletna stran uporablja t. i. »Facebook Pixel« družbenega omrežja Facebook, s katerim upravlja podjetje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Obdelava podatkov temelji na pravni podlagi vašega soglasja skladno s točko a prvega odstavka šestega člena evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov.

S pomočjo piškotka Facebook Pixel lahko Facebook določi obiskovalce naše spletne ponudbe kot ciljno skupino za pojavljanje oglasov (tako imenovanih Facebookovih oglasov). Skladno s tem uporabljamo Facebook Pixel, da naše oglase na Facebooku prikazujemo zgolj takšnim obiskovalcem Facebooka in Instagrama, ki so izkazali zanimanje za našo spletno ponudbo ali ki imajo določene lastnosti, npr. jih zanimajo določene teme ali izdelki, kar se določi na podlagi obiskanih spletnih strani, in spadajo v tako imenovano Facebookovo ciljno skupino po meri (»custom audiences«).

Ko odprete naše spletne strani, se Facebook Pixel vključi s pomočjo Facebooka in lahko na vaši napravi shrani tako imenovani piškotek. Če ste ob odpiranju naše spletne strani že vpisani v Facebook ali se v Facebook vpišete zatem, se obisk naše spletne ponudbe zabeleži v vaš profil. Te informacije se lahko shranijo skupaj z drugimi informacijami o vas, s katerimi razpolaga Facebook, npr. zaradi vašega računa v družbenem omrežju Facebook.

S pomočjo piškotka Facebook Pixel lahko nadalje spremljamo učinkovitost naših oglasov na Facebooku za statistične namene in namene raziskav trga, s tem ko spremljamo, ali so uporabniki po kliku na oglas na Facebooku preusmerjeni na našo spletno stran (t. i. konverzija).

Informacije, pridobljene s pomočjo funkcije Pixel oz. piškotka lahko Facebook poleg tega agregira in agregirane informacije lahko Facebook uporablja za lastne oglaševalske namene in oglaševalske namene tretjih oseb. Tako lahko na primer Facebook na podlagi vašega brskanja po spletu sklepa o določenih interesih in te informacije uporabi tudi za oglaševanje ponudb tretjih oseb. Facebook lahko informacije, zbrane s pomočjo funkcije Pixel oz. piškotka poveže tudi z drugimi informacijami, ki jih je Facebook zbral o vas prek drugih spletnih strani in/ali v povezavi z uporabo družbenega omrežja Facebook, tako da lahko podjetje Facebook Ireland Limited shrani vaš profil. Ta profil se lahko uporablja za namene oglaševanja.

S pomočjo funkcije Facebook Pixel je poleg tega mogoče spremljati vaše obnašanje na več spletnih straneh, po tem ko ste videli ali kliknili oglas na Facebooku. Ta postopek služi ocenjevanju učinkovitosti Facebookovih oglasov za statistične namene in namene raziskav trga in lahko pripomore k optimizaciji oglaševalskih ukrepov v prihodnosti.

Pri uporabi funkcije Facebook Pixel uporabljamo dodatno funkcijo »razširjenega ujemanja«, pri kateri se podatki posredujejo za ustvarjanje ciljnih skupin (»custom audiences« ali »look alike audiences«).

Obdelava podatkov s strani Facebook se izvaja v okviru Facebookovih smernic o uporabi podatkov: https://www.facebook.com/policy/. Specifične informacije o funkciji Facebook Pixel in njenem načinu delovanja najdete tukaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Opozarjamo vas, da bodo vaši osebni podatki po potrebi preneseni v ZDA. S ponudnikom je bila sklenjena pogodba o varstvu podatkov.

b) Storitev Google Analytics

Na tej spletni strani uporabljamo Google Analytics, storitev za analizo spletnih strani podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«).

Storitev Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih s piškotki pridobimo o uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo.

Z aktiviranjem anonimizacije naslova IP na tej spletni strani bo podjetje Google vaš naslov IP še znotraj držav članic EU ali drugih držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru najprej okrajšalo. Samo izjemoma bo na strežnik podjetja Google v ZDA prenesen celoten naslov IP in tam okrajšan.

V imenu upravljavca te spletne strani bo podjetje Google te informacije uporabilo za oceno uporabe te spletne strani, sestavo poročila o dejavnostih na spletni strani in druge storitve, povezane z uporabo spletne strani in spleta, ki jih zagotovi upravljavcu spletne strani. Naslov IP, ki je v okviru storitve Google Analytics posredovan od vašega brskalnika, ni shranjen skupaj z drugimi podatki podjetja Google.

S ponudnikom je bila sklenjena pogodba o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je vaša informirana privolitev skladno s točko a 1. odstavka 6. člena GDPR.

Osebni podatki uporabnika se po 38 mesecih izbrišejo ali anonimizirajo.

Več informacij o pogojih uporabe in varstvu podatkov najdete na spletnih straneh https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ in https://policies.google.com/?hl=sl.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo brskalnika; opozarjamo pa vas, da v tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

Podjetju Google lahko preprečite zbiranje podatkov, ki so pridobljeni s pomočjo piškotkov in povezani z vašo uporabo spletne strani (vklj. z vašim naslovom IP), tako da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=si.

Alternativno dodatku za brskalnik ali znotraj brskalnikov na mobilnih napravah kliknite naslednjo povezavo, da storitvi Google Analytics v prihodnje preprečite zbiranje podatkov na tej spletni strani:

Pri tem se na vaši napravi shrani piškotek za zavrnitev. Če želite izbrisati piškotke, znova kliknite to povezavo.

Želimo vas opozoriti, da je bila storitev Google Analytics na tej spletni strani razširjena s kodo »gat._anonymizeIp()« za zagotovitev anonimiziranega zbiranja naslovov IP (t. i. maskiranje naslovov IP).

c) Oglaševanje Google Ads in ponovno trženje

Uporabljamo storitev za oglaševanje Google Ads (prej Google AdWords) podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«).

Pri aktivnostih v Prikaznem omrežju, pri nakupovanju in iskanju se vaše interakcije merijo z oglasi, ki jih prikazuje Google. Ko kliknete oglas, ki ga vklopi Google in je prikazan na naši spletni strani, se v vašem brskalniku shrani piškotek. Prek tega piškotka se spremljajo vaše nadaljnje aktivnosti v zvezi z oglaševanim izdelkom. S pomočjo teh podatkov lahko merimo učinkovitost svoje oglaševalne kampanje.

Pri tem zbiramo naslednje podatke o vas: edinstvena identifikacija, število/pogostost oglasov, ki so vam prikazani (Ad Impressions), ter vaše aktivnosti in kliki.

V okviru storitve Google Ads uporabljamo tudi funkcijo ponovnega trženja. S funkcijo ponovnega trženja lahko uporabnikom naše spletne strani na drugih spletnih straneh v oglaševalski mreži Google (pri iskanju v brskalniku Google ali na portalu YouTube, t. i. »oglasi Google« ali na drugih spletnih straneh) prikazujemo oglase na podlagi njihovih interesov. V ta namen je analizirana interakcija uporabnika na naši spletni strani (npr. za katere ponudbe se uporabnik zanima), da se mu lahko tudi po končanem obisku naše spletne strani prikazuje ciljno usmerjeno oglaševanje na drugih straneh. Za to Google v brskalnikih shranjuje številko uporabnikov, ki obiskujejo določene storitve Google ali spletne strani v Google Prikaznem omrežju. S to številko, ki je označena kot »piškotek«, se zbirajo podatki o obiskih tega uporabnika. Ta številka služi edinstveni identifikaciji spletnega brskalnika na določeni napravi in ne identifikaciji osebe.

Sistem Google Tag Manager je namenjen upravljanju različnih oznak. Za to se v vašem brskalniku shrani piškotek. Sistem Tag Manager samo upravlja druge oznake in sam ne zbira podatkov.

Google Orodja se uporabljajo na podlagi vaše privolitve skladno s točko a 1. odstavka 6. člena GDPR. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete s klikom naslednje povezave: https://adssettings.google.com. Preklic velja samo za napravo in spletni brskalnik, v katerem je bil izveden preklic, zato postopek po potrebi ponovite na vseh napravah. Če izbrišete piškotek za zavrnitev, vas bo sistem spet vprašal, ali privolite v prenos podatkov.

Svoj brskalnik lahko ustrezno konfigurirate, da preprečite prikazovanje oglasov tretjih ponudnikov. Sledenje v iskalniku Google lahko trajno preprečite tudi z ustreznim vtičnikom za običajne spletne brskalnike, ki ga lahko naložite in namestite z naslednje povezave: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sl.

Vaši podatki se za ovrednotenje posredujejo podjetju Google. Če imate račun pri iskalniku Google, lahko iskalnik Google združi podatke, ki jih pridobi s sledenjem.

Informacije, ki jih s piškotki pridobimo o uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo. S ponudnikom je bila sklenjena pogodba o varstvu podatkov.

Podatki, ki so pridobljeni na ta način, se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za naše namene. V našem primeru se to zgodi po 12 mesecih.

Več informacij o podjetju Google in izjavo o varstvu podatkov podjetja Google najdete na naslednji povezavi: www.google.com/privacy/ads/.

d) Storitev Google AdSense

Na naši spletni strani uporabljamo spletno storitev Google AdSense podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«).

S to storitvijo je omogočeno posredovanje oglaševalskih vsebin na tretjih straneh, pri čemer se na tretjih straneh prikazujejo oglaševalske vsebine, ki so prilagojene vsebinam tretjih strani. S tem je na podlagi generiranja posameznih uporabniških profilov omogočeno ciljanje uporabnikov spletnih strani na podlagi njihovih interesov.

S storitvijo Google AdSense tako lahko na svoji spletni strani prikazujemo prilagojene oglase.

Za izvedbo storitve Google AdSense se uporabljajo piškotki, ki se shranjujejo na napravi uporabnika in s pomočjo katerih lahko podjetje Google analizira, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran. Pri vsakem obisku naše spletne strani ali njenih podstrani, s katerimi je povezana storitev Google AdSense, bo spletni brskalnik uporabnika podjetju Google posredoval osebne podatke, kot je naslov IP. S tem je podjetju Google med drugim omogočeno, da ugotovi izvor obiskovalcev in na podlagi tega izvede obračun provizije.

Storitev Google AdSense uporablja tudi tako imenovane spletne svetilnike, tj. majhne grafične podobe, ki so vdelane v spletno stran, z njimi pa je mogoče izvesti analizo dnevniških datotek za namen statistične ocene. Na podlagi teh ocen lahko podjetje Google npr. ugotovi, če, kdaj in kako dolgo je imel uporabnik odprto spletno stran ali katere povezave je kliknil uporabnik. Tako je mogoče razbrati tudi pretok obiskovalcev na spletni strani.

Če se na vašo napravo shrani piškotek storitve Google AdSense, se vaši osebni podatki, kot so naslov IP in drugi podatki, ki so potrebni za zbiranje in izračun prikazanih oglasnih vsebin, prenesejo na strežnike podjetja Google, ki so večinoma locirani v ZDA. Poleg tega podjetje Google te podatke po potrebi posreduje tretjim osebam. S ponudnikom je bila sklenjena pogodba o varstvu podatkov.

Če imate račun pri iskalniku Google, lahko iskalnik Google združi podatke, ki jih pridobi s sledenjem.

Več informacij o obdelavi podatkov s strani podjetja Google najdete na naslednji povezavi: https://www.google.com/adsense/start/, izjavo o varstvu podatkov podjetja Google pa najdete na naslednji povezavi: www.google.com/privacy/ads/.

Google Orodja se uporabljajo na podlagi vaše privolitve skladno s točko a 1. odstavka 6. člena GDPR. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete s klikom naslednje povezave: https://adssettings.google.com. Preklic velja samo za napravo in spletni brskalnik, v katerem je bil izveden preklic, zato postopek po potrebi ponovite na vseh napravah. Če izbrišete piškotek za zavrnitev, vas bo sistem spet vprašal, ali privolite v prenos podatkov.

Svoj brskalnik lahko ustrezno konfigurirate, da preprečite prikazovanje oglasov tretjih ponudnikov. Sledenje v iskalniku Google lahko trajno preprečite tudi z ustreznim vtičnikom za običajne spletne brskalnike, ki ga lahko naložite in namestite z naslednje povezave: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sl.

17. Vtičniki za družbena omrežja

Na teh straneh so vdelani različni vtičniki za družbena omrežja, npr. gumb »Všeč mi je« portala Facebook ali gumbi »Deli« različnih omrežij.

Če uporabite eno od vdelanih komponent družbenih medijev, bo s tem vzpostavljena neposredna povezava z družbenim omrežjem. Vsebina vtičnika se nato prenese iz družbenega omrežja neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se vdela v spletno stran.

Vdelava tega vtičnika se na naši spletni strani izvede z uporabo t. i. rešitve Shariff, ki jo je razvila računalniška revija c‘t. To pomeni:

Običajne komponente družbenih medijev prenesejo uporabniške podatke pri vsakem priklicu strani in družbenih omrežjem posredujejo natančne podatke o vašem vedenju pri brskanju po spletnih straneh (sledenje uporabnikom). Za to ni treba biti niti prijavljen niti biti član omrežja.

Komponente družbenega omrežja rešitve Shariff vzpostavijo neposredni stik med družbenim omrežjem in obiskovalcem spletne strani šele takrat, ko obiskovalec dejansko klikne gumb. Več informacij najdete na spletni strani www.heise.de.

Z aktiviranjem gumba privolite v zbiranje podatkov in prenos podatkov družbenemu omrežju. Privolitev lahko kadar koli prekličete prek spletne strani družbenega omrežja.

Z aktiviranjem vtičnika družbeno omrežje prejme informacijo, da ste priklicali ustrezno stran našega spletnega nastopa. Če ste prijavljeni v družbeno omrežje, lahko slednje od tega trenutka obisk poveže z vašim uporabniškim računom, tudi če gumba ne pritisnete še drugič. Če komunicirate prek vtičnikov, npr. če znova pritisnete gumb »Všeč mi je« ali oddate komentar, se ustrezna informacija posreduje neposredno od vašega brskalnika družbenemu omrežju in se tam shrani.

Tudi če nimate računa, se lahko o vas zbirajo omrežni podatki, kot je naslov IP.

Če ne želite, da družbeno omrežje zbira podatke o vas prek našega spletnega nastopa, se pred obiskom našega spletnega nastopa odjavite iz družbenega omrežja. Z dodatki lahko v svoj brskalnik namestite tudi ustrezne aplikacije za blokiranje.

Opozarjamo vas, da se pri uporabi komponent družbenih medijev podatki praviloma prenašajo v ZDA ali druge države zunaj EU. S ponudniki so bile sklenjene potrebne pogodbe o varstvu podatkov.

a) Vdelava komponent omrežja Twitter

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: »gumb Twitter«) družbenega omrežja Twitter, ki ga upravlja podjetje Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irska (»Twitter«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen gumb, lahko v primeru aktivnega gumba vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja Twitter. Vsebina gumbov se prenese iz omrežja Twitter neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se vdela v spletno stran. V tem primeru nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih omrežje Twitter zbira prek gumba, predvidevamo pa, da je v zbiranje zajet vaš naslov IP.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani omrežja Twitter ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov omrežja Twitter, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://twitter.com/en/privacy.

b) Vdelava komponent omrežja Instagram

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: (»gumb Insta«) družbenega omrežja Instagram, ki ga upravlja podjetje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen gumb, lahko v primeru aktivnega gumba vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja Facebook. Vsebina gumbov se prenese iz omrežja Facebook neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se vdela v spletno stran. V tem primeru nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Facebook zbira prek gumba, predvidevamo pa, da je v zbiranje zajet vaš naslov IP.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani omrežja Facebook ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov omrežja Facebook, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Vdelava komponent omrežja LinkedIn

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: »vtičnik LinkedIn«) družbenega omrežja LinkedIn, ki ga upravlja podjetje LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (»LinkedIn«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen gumb, lahko v primeru aktivnega gumba vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja LinkedIn. Vsebina gumbov se prenese iz omrežja LinkedIn neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se vdela v spletno stran. V tem primeru nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih LinkedIn zbira prek gumba, predvidevamo pa, da je v zbiranje zajet vaš naslov IP.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani omrežja LinkedIn ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov omrežja LinkedIn, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Prek povezave https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls lahko prekinete uporabo vaših podatkov za oglaševalne namene in druge storitve LinkedIn.

d) Vdelava komponent omrežja Pinterest

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: »vtičnik Plug-In«) družbenega omrežja Pinterest, ki ga upravlja podjetje Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska (»Pinterest«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen gumb, lahko v primeru aktivnega gumba vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja Pinterest. Vsebina gumbov se prenese iz omrežja Pinterest neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se vdela v spletno stran. V tem primeru nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Pinterest zbira prek gumba, predvidevamo pa, da je v zbiranje zajet vaš naslov IP.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani omrežja Pinterest ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov omrežja Pinterest, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

e) Vdelava komponent omrežja Xing

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: »vtičnik Xing«) družbenega omrežja Xing, ki ga upravlja podjetje New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija (»Xing«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen gumb, lahko v primeru aktivnega gumba vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja Xing. Vsebina gumbov se prenese iz omrežja Xing neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se vdela v spletno stran. V tem primeru nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Xing zbira prek gumba, predvidevamo pa, da je v zbiranje zajet vaš naslov IP.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani omrežja Xing ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov omrežja Xing, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/

f) Vdelava komponent portala z videoposnetki YouTube

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: »vtičnik Plug-In«) portala z videoposnetki YouTube, ki ga upravlja podjetje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen vtičnik, lahko v primeru aktivnega vtičnika vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja Google. Omrežje Google bo priklicani videoposnetek posredovalo neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se bo vdelal v spletno stran. Na strežnik YouTube se posreduje informacija o tem, katere od naših spletnih strani ste obiskali.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani podjetja Google ter vaše pravice, ki so povezane s tem, in možnosti nastavitev za varstvo vaše zasebnosti so opisani v navodilih za varstvo podatkov podjetja Google, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=si.

g) Vdelava komponent portala z videoposnetki Vimeo

Naš spletni nastop uporablja komponente (tukaj: »vtičnik Vimeo«) portala z videoposnetki Vimeo, ki ga upravlja podjetje Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA (»Vimeo«).

Če prikličete spletno stran našega spletnega nastopa, ki vsebuje takšen vtičnik, lahko v primeru aktivnega vtičnika vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki omrežja Vimeo. Vimeo bo priklicani videoposnetek posredoval neposredno v vaš brskalnik, od tod pa se bo vdelal v spletno stran. Na strežnik Vimeo se posreduje informacija o tem, katere od naših spletnih strani ste obiskali.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani portala Vimeo so opisani v navodilih za varstvo podatkov portala Vimeo, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://vimeo.com/privacy. Nastavitve za varstvo vaše zasebnosti lahko spremenite na naslednji povezavi: https://vimeo.com/cookie_policy

18. Vdelane slike

Na naši spletni strani so vdelane slike podjetja Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irska.

Vdelava vsebin s slikami Getty je izvedena z integracijo t. i. vdelane kode (koda HTML) v spletno stran. Vdelana koda poskrbi, da se hkrati s spletno stranjo z zunanjega strežnika naložijo tudi želene tuje vsebine in se prikažejo na obiskani spletni strani. Te tuje vsebine se torej naložijo takoj pri priklicu spletne strani.

Da lahko zunanji strežnik uporabniku zagotovi zahtevane vsebine, je strežniku treba posredovati naslove IP uporabnikov, da jih lahko upravljavec zunanjega strežnika zbere in po potrebi uporabi za svoje namene. Poleg tega podjetje Getty Images zbira tudi druge podatke, kot so stran, s katere je prišla zahteva, uporabljena vrsta brskalnika ali jezik brskalnika.

Opozarjamo, da skupina uvex nima vpliva na to, katere podatke podjetje Getty Images še zbira poleg naslova IP in za katere svoje namene uporablja te podatke.

Za več informacij o vdelavi slik prek podjetja Getty Images obiščite spletno stran https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, za informacije o podatkih, ki jih zbira podjetje Getty Images, in njihovi uporabi pa si na naslednji spletni strani oglejte predpise podjetja Getty Images o varstvu podatkov: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Spletne pisave

Za namen enotne predstavitve pisav so na naši spletni strani uporabljene t. i. spletne pisave, torej vrste pisav, ki se naložijo pri priklicu strani prek brskalnika z zunanjega vira in začasno shranijo v predpomnilniku brskalnika. Tako je zagotovljeno, da je naša spletna stran na vseh napravah predstavljena enotno in dobro berljivo neodvisno od uporabljenega brskalnika.

Ponudnik tukaj uporabljenih spletnih pisav je Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), kot upravljavec spletne strani www.fonts.com.

Za nalaganje in prikaz spletnih pisav mora brskalnik vzpostaviti povezavo s strežnikom spletne strani fonts.com. Pri tem ponudnik dobi informacijo o tem, da je bila prek naslova IP vašega brskalnika priklicana naša spletna stran.

Pravna podlaga za uporabo spletnih pisav je točka f 1. odstavka 6. člena GDPR (zakoniti interes).

Če vaš brskalnik ne podpira prikaza spletnih pisav, se namesto tega uporabijo standardne pisave vaše naprave, kar lahko vpliva na kakovost prikazovanja.

Podjetje Monotype je na svoji spletni strani objavilo več informacij o obdelavi podatkov prek spletne strani fonts.com: www.fonts.com/info/legal in www.fonts.com/info/legal/privacy

Opozarjamo, da nimamo vpliva na to, če in kako fonts.com vaše podatke uporablja za svoje namene.

20. Povezave do družbenih medijev

Na naši spletni strani so povezave do storitev družbenih medijev Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest in Instagram. Povezave do spletnih strani družbenih medijev prepoznate po logotipu posameznih podjetij. Če sledite tem povezavam, se vam bodo prikazali spletni nastopi skupine uvex na posameznih straneh družbenih medijev. S klikom povezave do storitve družbenih medijev se vzpostavi povezava s strežnikom storitve družbenega medija. Tako se strežniku storitve družbenega medija posreduje informacija o tem, da ste obiskali našo spletno stran. Ponudniku storitve družbenega omrežja se posredujejo tudi drugi podatki, na primer:

 • naslov spletne strani z aktivirano povezavo,
 • datum in čas priklica spletne strani oz. aktivacije povezave,
 • informacije o uporabljenem brskalniku in uporabljenem operacijskem sistemu,
 • naslov IP.

Če ste ob aktivaciji povezave že prijavljeni v zadevno storitev družbenega medija, lahko ponudnik storitve družbenega medija iz posredovanih podatkov razbere vaše uporabniško ime in po potrebi celo vaše pravo ime ter te informacije poveže z vašim osebnim uporabniškim računom storitve družbenega medija. To možnost povezave z vašim osebnim uporabniškim računom lahko preprečite, če se pred tem odjavite iz svojega uporabniškega računa.

Strežniki storitev družbenih omrežij so v ZDA in drugih državah zunaj Evropske unije. Tako lahko ponudniki storitev družbenih medijev podatke obdelujejo tudi v državah zunaj Evropske unije. Upoštevajte, da velja za podjetja v teh državah zakon o varstvu podatkov, s katerim splošni osebni podatki niso zaščiteni v takšni meri, kot so zaščiteni v državah članicah Evropske unije.

Upoštevajte, da nimamo vpliva na obseg, vrsto in namen obdelave podatkov s strani ponudnika storitve družbenega omrežja. Več informacij o uporabi vaših podatkov s strani storitev družbenih medijev, ki so vdelani v našo spletno stran, najdete v pravilnikih o zasebnosti posameznih storitev družbenih medijev

21. Povezave do drugih ponudnikov

Naša spletna stran vključuje – jasno prepoznavno – tudi povezave do spletnih nastopov drugih podjetij. Če so na voljo povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, na njihove vsebine nimamo vpliva. Zato za te vsebine ne moremo prevzeti jamstva in odgovornosti. Za vsebine teh strani je vselej odgovoren ponudnik ali upravljavec posamezne spletne strani.

Povezane strani so bile v času ustvarjanja povezave preverjene glede nepravilnosti in prepoznavnih pravnih kršitev. V času ustvarjanja povezave nezakonite vsebine niso bile prepoznane. Stalnega nadzorovanja vsebine povezanih strani brez konkretnih indicev pravne kršitve ni mogoče izvajati. V primeru ugotovitve pravnih kršitev se takšne povezave nemudoma odstranijo

22. Spletna ponudba za otroke

Osebe mlajše od 16 let nam brez dovoljenja skrbnikov ne smejo posredovati osebnih podatkov oz. podati privolitve. Starše in skrbnike želimo pozvati k aktivnemu opazovanju spletnih aktivnosti in interesov svojih otrok.

23. Izjava o varstvu podatkov/napotki o varstvu podatkov v družbenih medijih

Skupina uvex se pojavlja v »družbenih medijih«, in sicer na portalih Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest in LinkedIn. Če imamo nadzor nad obdelavo vaših podatkov, zagotavljamo, da so upoštevane veljavne določbe o varstvu podatkov.

V nadaljevanju najdete najpomembnejše informacije o varstvu podatkov v povezavi z našimi nastopi.

a) Ime in naslov upravljavca

Upravljavec spletnih nastopov podjetja z vidika Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (EU GDPR) in drugih določb o varstvu podatkov je poleg skupine uvex

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Te platforme in njihove funkcije vendarle uporabljate na lastno odgovornost. To velja predvsem za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentarjev, deljenja, ocenjevanja).

Še vedno opozarjamo, da se lahko pri tem vaši podatki obdelujejo zunaj območja Evropske unije. Z vsemi ponudniki smo sklenili potrebno pogodbo o varstvu podatkov.

b) Namen in pravna podlaga

Sami imamo strani za oboževalce, da lahko komuniciramo z obiskovalci teh strani in jih na ta način obveščamo o svoji ponudbi.

Poleg tega zbiramo podatke v statistične namene, da lahko dodatno razvijamo in optimiziramo vsebine ter privlačneje oblikujemo svojo ponudbo. Podatke, ki jih potrebujemo za to (npr. skupno število priklicev strani, aktivnosti na straneh ter podatki in interakcije, ki jih na voljo dajo obiskovalci), pripravijo in nam jih posredujejo družbena omrežja. Na zbiranje in predstavitev nimamo nobenega vpliva.

Poleg tega ponudniki družbenih omrežij in skupina uvex vaše osebne podatke obdelujejo za namene tržnega raziskovanja in oglaševanja. Zato je mogoče na primer na podlagi vašega načina uporabe in interesov, ki izhajajo iz tega, izdelati uporabniške profile. Tako se lahko znotraj in zunaj platforme med drugim prikazujejo oglasi, ki ustrezajo vašim interesom. V ta namen se v vašem računalniku praviloma shranjujejo piškotki. Neodvisno od tega se lahko v vaših uporabniških profilih shranjujejo tudi podatki, ki se ne zbirajo neposredno na vaših napravah. Shranjevanje in analiza se izvedeta tudi na več napravah, kar med drugim velja, če ste registrirani kot član in prijavljeni v posamezni platformi.

Razen tega ne zbiramo in obdelujemo nobenih osebnih podatkov.

Obdelava vaših osebnih podatkov s strani skupine uvex se izvede na podlagi našega zakonitega interesa do učinkovitih informacij in komunikacije skladno s točko f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.

Če vas prosimo za privolitev v obdelavo podatkov, to pomeni, da če privolite s potrditvijo gumba ali podobnega (privolitev), je to pravna podlaga za obdelavo podatkov skladno s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena in 7. člena GDPR.

c) Vaše pravice/možnost do ugovora

Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da omrežje prek našega nastopa zbira podatke o vas in jih poveže z vašimi shranjenimi podatki o članstvu pri posameznem omrežju,

 • se pred obiskom naše strani za oboževalce na posameznem omrežju odjavite,
 • izbrišite piškotke, ki so shranjeni v napravi, in
 • zaprite brskalnik ter ga na novo odprite.

Po vnovični prijavi vas omrežje znova prepozna kot določenega uporabnika.

Za več podrobnosti o posameznih obdelavah in možnostih ugovora (zavrnitve), si oglejte podatke na naslednjih povezavah:

 • Facebook:

Izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zavrnitev: https://www.facebook.com/settings?tab=ads in https://www.youronlinechoices.com/sl/

 • Instagram:

Izjava o varstvu podatkov: https://help.instagram.com/519522125107875

Zavrnitev: https://thenai.org/opt-out in http://www.youronlinechoices.com/sl/

 • YouTube:

Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy

Zavrnitev: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=si in http://www.youronlinechoices.com/sl/

 • Xing:

Izjava o varstvu podatkov: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Zavrnitev: http://www.youronlinechoices.com/sl/

 • Pinterest:

Izjava o varstvu podatkov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/

Zavrnitev: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Izjava o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zavrnitev: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy in http://www.youronlinechoices.com/sl/

Na splošno imate naslednje pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov:

pravica do dostopa; pravica do popravka; pravica do izbrisa; pravica do omejitve obdelave; pravica do ugovora; pravica do prenosljivosti podatkov; pravica do vložitve pritožbe zaradi nezakonite obdelave vaših osebnih podatkov pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

Ko pa skupina uvex nima polnega dostopa do vaših osebnih podatkov, se morate za uveljavljanje pravic obrniti neposredno na ponudnika družbenega omrežja, saj ima slednji dostop do osebnih podatkov o svojih uporabnikih in lahko sprejme ustrezne ukrepe ter posreduje informacije.

d) Če vendarle potrebujete pomoč, vas bomo seveda poskusili podpreti. Obrnite se na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, kot je navedeno zgoraj. Napotki o avtorskih pravicah in avtorskih pravicah v umetnosti

Če želite na našem nastopu objaviti slike, besedila, načrte, videoposnetke, glasbo ipd., morate vedeti, da s tem morda odstopate vse pravice uporabe omrežju, kar lahko za vas pomeni pravne posledice, če sami niste avtor oz. imetnik pravic.